• slider1.jpg

Urząd miejski

Prírodné klenoty pohraničia

Názov projektu:  PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA

Finančného príspevku z:  EFRR (85%)

 

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

cezhraničného územia

 

 

Vedúci partner –Žiadateľ : Gmina Stary Sącz  (http://stary.sacz.pl/) 

Názov žiadateľa: Mesto Levoča  (http://www.levoca.sk/)

Celková hodnota projektu : 2 936 595,70€

Plánované začatie projektu: 01.09.2018

Plánované ukončenie projektu: 31.08.2020


 

1.      Stručný opis projektu a Špecifický cieľ 


Predmetom projektu je vytvorenie dvoch turistických atrakcií vo významných prírodných lokalitách, ktoré budú vybudované tak, aby čo najmenej (vo fáze výstavby a prevádzky) zasahovali do rastlinných a živočíšnych zdrojov v týchto oblastiach.

V meste S. Sącz a v lokalite Miejska Góra vznikne chodník v korunách stromov (dĺ. 212,47 m), ktorý umožní pozorovanieprírody inovačným neinvazívnym spôsobom. Prístup k atrakcii bude zabezpečovať novátorská prír. trasa prezentujúca život obojživelníkov vyskytujúcich sa na chránenom území Popradzki Park Krajobrazowy, ktorá bude deti a mládežvzdelávať o správaní sa v prírode.

Pre Levočskú Dolinu bol navrhnutý náučný chodník prezentujúci život tunajších obojživelníkov a najvzácnejšie prvky miestnej flóry. Trasa (dĺ. 1 175 m) bude viesť okolo neveľkého rybníka, ktorý je prirodzeným životným prostredím obojživelníkov. Prvá časť trasy bude zameraná na obojživelníky, druhá na miestnu flóru (v tejto časti bude mierne vyvýšená nad úroveň zeme, aby čo najmenej zasahovala do prítomných zdrojov). Celok budú dopĺňať atraktívne prvky drobnej architektúry, ktoré – najmä najmladším turistom – umožnia spoznať vzácne druhy Levočskej Doliny.  Plánuje sa tiež adaptácia tunajšej stavby na expozičné priestory (Dom prírody). Veľmi dôležitým prvkom projektu bude cyklus workshopov a záverečná populárno-náučná konferencia, ktoré budú

podriadené vypracovaniu riešení s cieľom spojiť ochranu prírody a zachovanie jej hodnôt pre ďalšie generácie v čo najmenej porušenom stave so súčasným rozvojom udržateľnej turisticko-rekreačnej ponuky. Boli naplánované workshopy pre prírodovedcov, zástupcov cestovných kancelárií a deti a učiteľov. Vzniknú tiež zaujímavé publikácie a krátky film o miestnej prírode, ktorý zaujímavým spôsobom predstaví nové atrakcie (predpokladá sa, že na výrobu filmu bude použitý dron, vďaka čomu bude príroda predstavená neobyčajne atraktívne). Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.


Kontakt:

Slovensko

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
IČO: 329321
DIČ: 2020717754

Email: mesto@levoca.sk