• slider1.jpg

Wybory Sołtysa, Rady Sołeckiej dla Sołectwa Gaboń-Praczka w Gminie Stary Sącz 2019

ZARZĄDZENIE NR 205/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń — Praczka, zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 200/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów z prac Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz Gminnej Komisji ds. Wyborów a w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń — Praczka, zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 199/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń — Praczka, zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Starym Sączu z dnia 6 sierpnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń - Praczka zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń-Praczka.

ZARZĄDZENIE NR 180/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gaboń-Praczka,

ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzorów druków umożliwiających zgłoszenie kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej, w wyborach w Sołectwie Gaboń-Praczka zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej a także wzoru zgłoszenia, w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gaboń — Praczka zarządzonych na dzień 8 września 2019 r.

Statut Sołectwa Gaboń-Praczka

HARMONOGRAM DYŻURÓW Gminnej Komisji ds. Wyborów w Starym Sączu.

Druki do pobrania

Lista poparcia do Rady Sołeckiej.docx
Lista poparcia do Rady Sołeckiej.pdf

Lista poparcia na Soltysa.docx
Lista poparcia na Soltysa.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.docx
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf

Zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej.docx
Zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej.pdf

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa Sołectwa Gaboń-Praczka.docx
Zgłoszenie kandydata na Sołtysa Sołectwa Gaboń-Praczka.pdf

Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej Sołectwa Gaboń-Praczka.docx
Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej Sołectwa Gaboń-Praczka.pdf