• slider1.jpg

Urząd miejski

Boisko wielofunkcyjne w Barcicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barcicach"

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem

Działanie: 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 

Beneficjent:                                               Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                        269 316,17 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:      171 365,00 zł

Okres realizacji:                                         11.2018 – 28.11.2019

Data podpisania umowy o dofinansowanie:   28.11.2018

Cel: poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiązanie społeczności lokalnej z obszarem, poprawa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

Planowane efekty: poprawa jakości przestrzeni i tworzenie nowej infrastruktury rekkreacyjnej, poprawa warunków do rekreacji, poprawa jakości i integralności wizualnej krajobrazu Barcic.


Dzięki uzyskanemu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Barcicach na działce nr. 173 powstanie boisko wielofunkcyjne. Urządzenie boiska wielofunkcyjnego umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego. Obiekt będzie ogólnodostępny. Realizacja zdania wpłynie na poprawę i rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

Aktualności
____________________________________________________________________________________________

Lipiec 2019

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę wielofunkcyjnego boiska w Barcicach.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GB Technology s.c. Grzegorz Ludwicki, Bernard Wójcik,
Józef Ludwicki ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce.
 

Więcej informacji tutaj

____________________________________________________________________________________________

Listopad 2018

Podpisanie umowy na dofinansowanie.