• slider1.jpg

Urząd miejski

Boisko wielofunkcyjne w Barcicach

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barcicach"

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Beneficjent:                                               Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                        269 316,17 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:      171 365,00 zł

Okres realizacji:                                         11.2018 – 28.11.2020

Data podpisania umowy o dofinansowanie:   28.11.2018

 

 
 Dzięki uzyskanemu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Barcicach na działce nr. 173 powstanie boisko wielofunkcyjne.

 

Aktualności
____________________________________________________________________________________________

Listopad 2018

Podpisanie umowy na dofinansowanie.