• slider1.jpg

Urząd miejski

Skarby przyrody pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU: SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz i Lewocza
Wartość całkowita projektu:                           2 936 595,70 €
Wartość dofinansowania z funduszy UE:         2 496 106,32 €
Okres realizacji:                                            01.09.2019 – 31.08.2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:    

 

O projekcie →

Galeria zdjęć →

Rezultaty projektu →

Mikroprojekt: "SKARBY PRZYRODY POGRANICZA - Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie"

 

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz (partner wiodący) i Miasto Lewocza (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

______________________________________________
 

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,