• slider1.jpg

Urząd miejski

Rezultaty projektu

Rezultaty po zakończeniu projektu:

 

Aplikacja mobilna - Chronimy zatarte ślady historii

W ramach pierwszego zadania powstała zaawansowana aplikacja mobilna z wykorzystująca pliki audio, prezentująca historię, zabytki i atrakcje miast realizujących projekt (Stary Sącz i Lewocza), a także opisująca trasę łączącą obydwa miasta. Dodatkowo aplikacja wyposażona jest w moduł gry miejskiej tzw. quest z różnymi stopniami trudności.

 

Remont i adaptacja części zabytkowego obiektu i nadanie mu funkcji Centrum Informacji Turystycznej w Lewoczy

W ramach drugiego zadania w Lewoczy zaadaptowano pomieszczenia wejściowe w zabytkowej wieży Kościoła Św. Jakuba i utworzono dwa oddzielne pomieszczenia: hol oraz biuro informacyjne. Stworzenie tej przestrzeni pozwoliło zaoferować nowy produkt turystyczny - biuro informacji turystycznej przy wejściu do wieży widokowej. Pomieszczenia te mogą być wykorzystywane nie tylko jako informacja turystyczna ale także jako nowa przestrzeń do organizacji takich imprez, jak wystawy, warsztaty, imprezy towarzyszące.

 

Warsztaty w Starym Sączu dla dzieci i młodzieży oraz dla przewodników i osób powiązanych z sektorem usług turystycznych

Warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla osób zajmujących się turystyką były głównym zadaniem projektu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z historią, a następnie prowadzeni w niewielkich grupach przez moderatora poznawali miejsca, najważniejsze fakty i wydarzenia obu miast. W ramach warsztatów każda z grup opracowała swój scenariusz gry miejskiej, z której najciekawsze pomysły zostały wykorzystane przy rozwoju aplikacji mobilnej. Na koniec najlepsze grupy zostały nagrodzone przez organizatorów.