• slider1.jpg

Urząd miejski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020

 

Projekty realizowane w ramach PROW:

1. DROGA W BARCICACH - PROW 

2. PLAC ZABAW I BOISKO WIELOFUNKCYJNE - GOŁKOWICE DOLNE - LGD

3. Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu

5. Boisko wielofunkcyjne w Barcicach