• slider1.jpg

Urząd miejski

Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic

 

TYTUŁ PROJEKTU: Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz i Lewocza
Wartość całkowita projektu:                           130 924,38 €
Wartość dofinansowania z funduszy UE:         96 085,39 €
Wartość finansowana z budżetu państwa:       10 042,12 €
Okres realizacji:                                            02.2018 – 03.2019
Data podpisania umowy o dofinansowanie:      14.05.2018

Cel: korzystanie z istnienia cennego dziedzictwa kulturowego i przesłania historycznego w celu podniesienia ogólnej świadomości o dziedzictwie kulturowym oraz opracowaniu nowych produktów i działań w turystyce, stworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości, bliższe poznanie się i nawiązanie bezpośrednich kontaktów między społecznościami pogranicza Polski i Słowacji.

Planowane efekty: powstanie nowej atrakcyjnej infrastruktury turystycznej w wieży kościoła św. Jakuba w Lewoczy, powstanie zaawansowanej aplikacji mobilnej umożliwiającej poznanie atrakcji i histori obydwu miast pogranicza na linii Stary Sącz-Lewocza oraz dostarczenie gotowego produktu turystycznego w postaci gry miejskiej o różnych wariantach, czasie trwania i stopniu trudności.

 

O projekcie →

Rezultaty projektu →

Opis raport SK→

Opis raport PL→

Aplikacja mobilna

Stary Sącz i Lewocza - szlakiem tajemnic to przewodnik w postaci aplikacji na urządzenia mobilne przedstawiający najciekawsze zabytki i miejsca warte zobaczenia w najurokliwszych miasteczkach polsko-słowackiego pogranicza. Aplikacja przez gry miejskie, audioprzewodnik, bazę atrakcji prezentuje historię, zabytki, najciekawsze miejsca Starego Sącza i Lewoczy oraz dużą bazę informacji praktycznych interesujących turystę. Administrator dzięki dostępowi do CMS, czyli systemu zarządzania treścią aplikację może rozszerzać, dodawać treści i modyfikować wraz z rozwijającą i zmieniającą się ofertą turystyczną. Dlatego też achęcamy nie tyllko do pobierania i korzystania, ale też do uwag, które można przesyłać na adres: rkamienski@starysacz.um.gov.pl

Aplikacja jest wyposażona w audioprzewodnik w trzech językach, a informacja o miejscu, zabytku itp. jest uruchamiana automatycznie za pomocą sygnału GPS po zbliżeniu się do obiektu, kiedy użytkownik ma uruchomioną aplikację. Dotyczy to także najciekawszych miejsc na trasie Stary Sącz - Lewocza, jak Piwniczna, Rytro, Stara Lubowla, Kieżmark itp. Aplikacja wyposażona jest geolokalizację, planer, czytnik kodów QR. Turysta będzie mógł poznając ciekawe wydarzenia, miejsca i osoby w Starym Sącz i Lewoczę skorzystać z czterech gier miejskich (dwóch po Lewoczy i dwóch po Starym Sączu) w wersjach językowych polskiej i słowackiej. Choć to gry typowo mobilne i niektóre zadania można wykonać tylko w aplikacji. Wsparciem dla graczy są ulotki informacyjne dotyczące questów wraz z zadaniami, które można pobrać w informacjach turystycznych w Starym Sączu i Lewoczy. Tam też zgłosić się po pieczęć i małą nagrodę po zakończeniu questu. Aplikacja jest do pobrana za darmo sklepach Google Play i App Store (Android, iOS)

Częścią transgranicznego projektu partnerskich miast były również warsztaty turystyczne, które posłużyły m.in do wypracowania pomysłów na questy, które znajdują się w aplikacji. W ramach projektu Lewocza przystosowała część wieży bazyliki św. Jakuba dla informacji turystycznej.

 

 

Mikroprojekt: „Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz (partner wiodący) i Miasto Lewocza (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

______________________________________________
 

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,