• slider1.jpg

Urząd miejski

Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic

 

TYTUŁ PROJEKTU: Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz i Lewocza
Wartość całkowita projektu:                           130 924,38 €
Wartość dofinansowania z funduszy UE:         96 085,39 €
Wartość finansowana z budżetu państwa:       10 042,12 €
Okres realizacji:                                            02.2018 – 03.2019
Data podpisania umowy o dofinansowanie:      14.05.2018

 

O projekcie →

Galeria zdjęć →

Rezultaty projektu →

 

Mikroprojekt: „Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem
tajemnic

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz (partner wiodący) i Miasto Lewocza (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

______________________________________________
 

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. +48 18 446 02 70,