• slider1.jpg

Urząd miejski

Miasteczko Ruchu Drogowego w Barcicach

 

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W BARCICACH


Beneficjent:                                                        Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                                 332 100,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:               166 050,00 zł
Okres realizacji:                                                  2018 - 2020
Data podpisania umowy o dofinansowanie:          
 

23 października 2018 r. zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim”. Stary Sącz dostanie dofinansowanie.

Pomoc Województwa Małopolskiego wyniesie 166 050,00 zł przy około 332 100,00 zł całkowitych kosztach projektu.

Inwestycje w rekreację , w ścieżki rowerowe, w place zabaw i małą architekturę w sołectwach to rzeczy, które traktujemy poważnie – mówi burmistrz Jacek Lelek. - Miasteczko rowerowe będzie świetnym uzupełnieniem istniejących inwestycji i bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci będą mogły zetknąć się z przepisami ruchu drogowego.

Miasteczko Rowerowe powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rowerowej EuroVelo 11, tuż przy Przystani Rowerowej w Barcicach, gdzie już jest  infrastruktura rekreacyjna m.in. plac zabaw, wiata i scena.

Aktualności
____________________________________________________________________________________________

23 października 2018

Zatwierdzenie wyników konkursu

Więcej informacji: tutaj