• slider1.jpg

Urząd miejski

Rezultaty projektu


REZULTATY po zakończeniu projektu:     

 

 

WARSZTATY MALARSKIE

Warsztaty malarskie młodzieży ze Starego Sącza i Lewoczy odbyły się w Starym Sączu w dniach od 7 - 14 czerwca 2017 r. W warsztatach wzięło udział 17 dzieci ze szkół gimnazjalnych i średnich. Z Lewoczy w warsztatach wzięli udział uczniowie artystycznej szkoły podstawowej z Lewoczy pod nadzorem nauczycieli: Lubomira Repaskiego i Jaroslava Švestku. Ze Starego Sącza w warsztatach wzięła udział młodzież z Prywatnego Gimnazjum pod opieką Renaty Setlik nauczyciela plastyki.

 

Pod opieką trzech instruktorów młodzież wykonała mozaikę z podobizną świętej Kingi oraz tworzyła obrazy  o tematyce historii regionu oraz postaci świętej Kingi i Mistrza Pawła. Efektem siedmiodniowych warsztatów jest  mozaika z podobizną świętej Kingi oraz kilkanaście obrazów o zadanej tematyce. W trakcie warsztatów młodzież malowała też drewniane figurki.

10 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu dokonano odsłonięcia mozaiki inspirowanej dziełem Józefa Raczka, starosądeckiego artysty. Mozaika powstała na ścianie w korytarzu przed sekretariatem Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Głównym motywem dzieła jest artystyczne wyobrażenie św. Kingi, patronki Starego Sącza. Mozaika przedstawia dwa historyczne wydarzenia z jej życia. Ufundowanie klasztoru Klarysek przyczyniło się nie tylko do rozwoju życia duchowego, ale również do wzrostu gospodarczego i urbanistycznego Starego Sącza. Ten historyczny aspekt działalności św. Kingi pokazany jest w dolnej części mozaiki, gdzie widzimy zabytki architektoniczne miasta: klasztor, kościół i domy w rynku.

Święta Kinga otoczona aniołami, symbolami niebiańskiego śpiewu, dzierży w rękach muzyczny rękopis „Omnia beneficia“. Cztery postacie u stóp świętej symbolizują ludzi religijnych. Scena obrazuje historyczny fakt, że św. Kinga przyczyniła się do wprowadzenia śpiewu do liturgii. Aniołowie z trąbkami po dwóch stronach św. Kingi wyrażają zaś radość nieba nad jej poczynaniami. Mozaika była inspirowana malowidłami starosądeckiego artysty Józefa Raczka.

Dzieło wykonała młodzież podczas warsztatów pod nadzorem nauczycieli: Lubomira Repaskiego i Jaroslava Švestku.

Rezultaty pracy młodzieży można było obejrzeć w lipcu w czasie Jarmarku Świętej Kingi, 23 lipca 2017 r. dokonano uroczystego odsłonięcia mozaiki, a przez dwa dni Jarmarku można było obejrzeć na Rynku w Starym Sączu wystawę poplenerową prac wykonanych przez młodzież podczas warsztatów. 

Dla uczestników warsztatów zakupiono stroje historyczne (20 kompletów; w tym 6 kompletów strojów męskich (koszula + portki) oraz 14 kompletów strojów damskich (suknia + zapaska), w których wzięły udział podczas historycznej parady oraz przy prezentacji prac powstałych podczas warsztatów malarskich.


 

JARMARK ŚWIĘTEJ KINGI

Jarmark św. Kingi zorganizowany został w klimacie średniowiecznym. Odbył się w dniach 22 - 23 lipca 2017 roku.   

Program przygotowywany był z myślą o tym, by na jarmarku nie tylko oglądać, ale uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach interaktywnych od nauki tańców dawnych i fechtunku po wyrabianie świec z wosku pszczelego. 

W niedzielę 23 lipca o godz. 15 gościom Jarmarku w Urzędzie Miejskim zaprezentowana została mozaika z wizerunkiem św. Kingi. Po tej krótkiej uroczystości korowód w średniowiecznych strojach przeszedł do rynku na finał turnieju rycerskiego o "Pierścień św. Kingi" i dalszą część jarmarkowych atrakcji. Zaproszeni rzemieślnicy i bractwa rycerskie przygotowały bardzo bogaty program. W zakupionych namiotach ulokowano stoiska z potrawami regionalnym przygotowanymi przez gospodynie z miasta i gminy Stary Sącz. 

W czasie dwudniowego Jarmarku średniowieczne rzemiosła przedstawiły :

Kram Liwocz - pokazy snycerstwa i tokarstwa, pokaz i warsztaty filcowania metodami dawnymi.

Warsztaty Przemyskie - pokaz rogownictwa i bursztyniarstwa, pokaz tkactwa.

Bractwo Świętego Jakuba - pokazy rzemiosła dawnego z zakresu gastronomii, własnoręcznie wykonane kowalskie i szczytnicze (tarcze) wyroby rzemieślnicze, warsztaty walki mieczem treningowym, pokazy średniowiecznego fechtunku.

Sądeckie Rycerstwo Zakonu Świętej Kingi - pokaz zdobienia szkatuł (malarstwo - sztuka użytkowa, tempera z elementami złotnictwa), malarstwo średniowieczne na desce XIV/XV wiek, pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu uzbrojenia średniowiecznego, prezentacja kramu średniowiecznych różności (wyroby metalowe i drewniane).

Władysława Korona - pokaz i warsztaty interaktywne warsztatu świecownika, wyrabianie świec metodą średniowieczną z prawdziwego wosku pszczelego.

Drużyna Średniowieczna Czarny Żmij - pokaz robienia krajek, pokaz kowalstwa, pokaz walki wojów wczesnośredniowiecznych.

Widowiska średniowieczne , koncert muzyki oraz pokaz ognia zaprezentowali:


Park Historyczny Słowiański Gród - przedstawił dwa widowiska plenerowe:  dożynki, ceremonia zaślubin, oraz pokazy i warsztaty interaktywne: gra na bębnach, wykonywanie papieru czerpanego, pisanie gęsim piórem, tkanie krajek, wybijanie monet, warsztaty wykonywania lalek motanek, kuchnia słowiańska, kram z pamiątkami, zabawy i gry plebejskie: m.in. - przeciąganie liny i zaprzęgu, na gąbkowe kiścienie odławianie ryb drewnianych, tańce dawne – nauka, „słowiańska dyskoteka,” pokaz mody słowiańskiej. Dla dzieci uczestniczących w konkursach przygotowano sakiewki z gadżetami zakupionymi w ramach mikroprojektu.

Zespół Muzyki Dawnej Dziwoludy prowadził historyczną paradę, uświetnił imprezę akustycznymi występami na Rynku oraz wystąpił na scenie.

Pierwszy dzień Jarmarku zakończył pokaz tańca ognia grupy AZISLIGHT.


Podczas Jarmarku św. Kingi wykonano Oratorium o św. Kindze pt. " Najważniejsza jest miłość" do muzyki Piotra Pałki, w wykonaniu chóru Voce Angeli i Kameralnej Orkiestry Dell'Arte, z udziałem czterech solistów. Przez dwa dni jarmarku można było obejrzeć wystawę poplenerową obrazów namalowanych przez młodzież uczestniczącą w warsztatach malarskich. Jarmark świętej Kingi zakończył się widowiskiem historycznym i pokazem ognia w wykonaniu Słowiańskiego Grodu. W jarmarku oprócz mieszkańców Gminy Stary Sącz i gości uczestniczyły osoby ze Słowacji. Dwudniowy jarmark profesjonalnie poprowadziła p. Małgorzata Broda.

Na potrzeby organizacji Jarmarku ( przygotowanie stoisk z potrawami regionalnymi zakupiono 6 szt., namiotów handlowych o wymiarach 3x3m).

Ponadto zakupiono 25 kompletów strojów historycznych dla uczestników historycznego korowodu, z tego 13 kompletów damskich, 12 kompletów męskich. W skład kompletu damskiego weszło: giezło lniane, suknia, pasek skórzany, sakiewka, kapelusz słomkowy, natomiast strój męski stanowiła: koszula lniana, spodnie długie, szata wierzchnia, pasek, kapelusz słomkowy, buty, sakiewka. 

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

Sympozjum naukowe „Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – postać patronki samorządności w Polsce” odbyło się 30 września 2017 r. o godz. 10.00 w Domu Świętej Kingi – w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Tematem przewodnim Sympozjum była św. Kinga.

W konferencji wzięli udział wybitni historycy i znawcy tematu. Spotkanie poświęcone św. Kindze poprowadził ks. prof. dr hab. Józef Marecki – kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ksiądz profesor wygłosił również prelekcję pt. „Rola św. Kingi w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski”. Konferencja miała charakter międzynarodowy.

Wziął w niej udział dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pisarz i tłumacz literatury pięknej. W kontekście licznych kontaktów Starego Sącza z Węgrami wygłosił referat „Pamięć o św. Kindze na Węgrzech”.

Prócz wyżej wymienionych referaty przedstawił ks. dr Ryszard Banach, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, tematem referatu była biografia św. Kingi.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wygłosił referat pt.: „Święta Kinga wśród świętych królowych swego czasu”.

Dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pokazał w ciekawej prelekcji wspartej prezentacją multimedialną, owoc swoich wieloletnich badań na temat ikonografii św. Kingi.

Danuta Sułkowska, poetka i pisarka, autorka jedynego w swoim rodzaju opracowania historycznego „ Za klauzurą. Starosądecki klasztor od założenia do współczesności” przedstawiła codzienne życie klasztorne.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Słowacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Repaskiego wykonała mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miejskim. Wykłady były tłumaczone na język słowacki. W sympozjum wzięło 51 udział osób.