• slider1.jpg

MSIT- BOISKO przy ulicy Bandurskiego

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                           966 762 PLN

Wartość dofinansowania                                251 200 PLN

Termin realizacji:                                           07.02.2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie:      23.06.2017

 

Modernizacja obejmować będzie instalację nowych trybun (po przeciwnej stronie niż dotychczas). Powstaną także kabiny dla zawodników rezerwowych. Cały obiekt będzie monitorowany. Wykonawca w zakresie zadań wybuduje mur oporowy i palisady.  Wykona także odwodnienie, odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków opadowych.

AKTUALNOŚCI


 

Marzec 2017

Rozstrzygnięcie przetargu

16.03.2017 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu zostanie powierzona firmie „TEL- BRUK” Radosław Telenga.

Szczegóły:
http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_03_16_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty(1).pdf


 

Luty 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

22.02.2017 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy ulicy Bandurskiego w Starym Sączu.
Termin składania ofert: 09.03.2017 r. godz.11:30

Szczegóły: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_02_22_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf