• slider1.jpg

Urząd miejski

MSIT- BOISKO przy ulicy Bandurskiego

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu

PROGRAM: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

FUNDUSZ: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent:                                                  Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                           966 762 PLN

Wartość dofinansowania                                251 200 PLN

Termin realizacji:                                           07.02.2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie:      23.06.2017

 

Modernizacja obejmować będzie instalację nowych trybun (po przeciwnej stronie niż dotychczas). Powstaną także kabiny dla zawodników rezerwowych. Cały obiekt będzie monitorowany. Wykonawca w zakresie zadań wybuduje mur oporowy i palisady. Wykona także odwodnienie, odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków opadowych.

 

AKTUALNOŚCI

____________________________________________________________________________________________

Maj 2017

Efekty prac

Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Międzynarodowego Turnieju Sokolik zakończono prace nad zadaszonymi trybunami, które zostały przygotowane aby pomieścić nawet 300 osób.

____________________________________________________________________________________________

Marzec 2017

Rozstrzygnięcie przetargu

16.03.2017 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu zostanie powierzona firmie „TEL- BRUK” Radosław Telenga.

Szczegóły: tutaj

____________________________________________________________________________________________

Luty 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

22.02.2017 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy ulicy Bandurskiego w Starym Sączu.
Termin składania ofert: 09.03.2017 r. godz.11:30

Szczegóły: tutaj