• slider1.jpg

Urząd miejski

MSiT – LKS „BARCICZANKA”

 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego dla LKS „Barciczanka” w Barcicach

PROGRAM: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

FUNDUSZ: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent:                                              Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                         2 848 800 PLN
Wartość dofinansowania                              1 126 200 PLN
Termin realizacji:                                         30.09.2017
Data podpisania umowy o dofinansowanie:    16.09.2016

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizację obiektów LKS Barciczanki. Boisko ze sztuczną nawierzchnią posiada wymiary 90x60.

 
 
AKTUALNOŚCI
____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Otwarcie nowego obiektu

09.09.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego zaplecza sanitarno- szatniowego oraz zmodernizowanego boiska piłkarskiego LKS „Barciczanka”.

____________________________________________________________________________________________

Październik 2016

Rozstrzygnięcie przetargu

10.10.2016 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wraz z boiskiem dla LKS „Barciczanka” w  Barcicach.

Szczegóły: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2016_10_10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty(BIP).pdf

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie

16 września  2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. „Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla LKS Barciczanka w Barcicach. Całość dofinansowania opiewa na kwotę 1 126 200 zł.