• slider1.jpg

MSiT – LKS „BARCICZANKA”

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego dla
LKS „Barciczanka” w Barcicach

 

Beneficjent:                                                Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                         2 848 800 PLN
Wartość dofinansowania                              1 126 200 PLN
Termin realizacji:                                         30.09.2017
Data podpisania umowy o dofinansowanie:    16.09.2016

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizację obiektów LKS Barciczanki. Boisko ze sztuczną nawierzchnią posiada wymiary 90x60.  

AKTUALNOŚCI


Wrzesień 2017r.

Otwarcie nowego obiektu

09.09.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego zaplecza sanitarno- szatniowego oraz zmodernizowanego boiska piłkarskiego LKS „Barciczanka”.


Październik 2016r.

Rozstrzygnięcie przetargu

10.10.2016 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wraz z boiskiem dla LKS „Barciczanka” w  Barcicach.

Szczegóły: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2016_10_10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty(BIP).pdf


Wrzesień 2016r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

16 września  2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. „Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego dla LKS „Barciczanka” w Barcicach. Całość Dofinansowania opiewa na kwotę 1 126 200 zł.