• slider1.jpg

Urząd miejski

DROGA W BARCICACH - PROW

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja drogi gminnej nr 294224K „Barcice Górne-Nowa Dzielnica"

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DZIAŁANIE: 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

CEL: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Beneficjent:                                               Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                        310 000,34 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE:      197 253,00 PLN
Okres realizacji:                                         25.10.2016 - 28.09.2018
Data podpisania umowy o dofinansowanie:   25.10.2016
 

W wyniku realizacji operacji zmodernizowana zostanie droga nr 29422K w Barcicach o długości 0,2 km. Inwestycja finansowana jest w 63,3% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stan przed realizacją zadania:

 

Stan po realizacji zadania:

 

Aktualności

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Droga została oddana do użytku - dzięki współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 udało się zakończyć inwestycję.

____________________________________________________________________________________________

Sierpień 2017

Postęp prac