• slider1.jpg

Urząd miejski

DROGA W BARCICACH - PROW

 

Tytuł projektu: „Modernizacja drogi gminnej nr 294224K „Barcice Górne-Nowa Dzielnica”"
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
 
Beneficjent: Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:
310 000, 34 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 197 253 PLN
Okres realizacji: 25.10.2016 - 28.09.2018
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.10.2016
 
 

W wyniku realizacji operacji zmodernizowana zostanie droga nr 29422K w Barcicach o długości 0,2 km. Inwestycja ta jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020, a  w szczególności z obszarem strategicznym nr II: Infrastruktura Techniczna i Ochrona Środowiska Naturalnego.

Stan przed realizacją zadania:

 

Aktualności

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Droga została oddana do użytku - dzięki współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 udało się zakończyć inwestycję.

____________________________________________________________________________________________

Sierpień 2017

Postęp prac

________________________________________________________________
Marzec 2017

Rozstrzygnięcie przetargu 

W dniu 28.03.2017 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację projektu. Za najkorzystniejszą uznano  ofertę firmy  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o. o. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica- Zdrój

Szczegóły:
http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_03_28_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

____________________________________________________________________________________________

Marzec 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn. „Stary Sącz: Modernizacja drogi gminnej nr 294224K „Barcice Górne – Nowa Dzielnica” w Barcicach
 w km 0+000-0+200 wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka wodociągu” – ROBOTY BUDOWLANE

Termin składania ofert lub wniosków:
21.03.2017, godzina 11.30

http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/2017_03_06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pd