• slider1.jpg

CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU na Miejskiej Górze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Realizacja Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo- rowerowe

Poddziałanie: 6. 1. 4

 

Beneficjent:

Wartość całkowita projektu:

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

Okres realizacji:

Data podpisania umowy o dofinansowanie: