• slider1.jpg

Urząd miejski

PARK & RIDE

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

PODDZIAŁANIE: Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

 

Beneficjent: MPK Sp. z o. o. w Nowym Sączu - Lider; Gmina Stary Sącz - Partner
   Wartość całkowita projektu: 8 616 701,35 PLN
   Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 432 120,86 PLN
   Okres realizacji: 28.09.2016 - 15.11.2019
   Data podpisania umowy o dofinansowanie:
27.12.2017r.
 

Park & Ride czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego, poprzez rozbudowę połączeń transportowych miasto – wieś. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia szlaków komunikacyjnych prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin jakie dostają się do atmosfery.

Koncepcja projektowa zakłada stworzenie ciągu turystycznego będącego szlakiem pieszo-rowerowym zorientowanym na lokalny kontekst kulturowo-krajobrazowy przy jednoczesnym realizowaniu podstawowej potrzeby zapewnienia przestrzeni parkingowej.

Lokalizacja miejsc postojowych na zewnątrz historycznego układu urbanistycznego Starego Sącza ma służyć działaniom systematycznego wyprowadzania uciążliwego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta i funkcjonować na zasadach systemu PARK& RIDE.

Trasa pieszo-rowerowa proponowana jest jako struktura przestrzenna posiadająca oprawę architektoniczną pełniącą rolę uzupełniającą wobec istniejącego, materialnego (i nie tylko) dziedzictwa miasta poprzez przybliżanie wybranych narracji wzdłuż jej przebiegu takich jak:

- historia i fakty o Starym Sączu
- lokalne punkty/miejsca widokowe - przedpole widokowe Starego Sącza
- przełamanie, miejsce widokowe na klasztor z fortyfikacjami i ogrodami Klarysek
- aleja drzew - oś kompozycyjna, interwał pomiędzy krawędzią miasta i jego charakterystycznym centrum.
- skwer i zamknięcie widokowe budynkiem Muzeum Regionalnego (i przyszłym Centrum Kultury i Sztuki)
- kulminacja trasy i jej cel - wyjście na Staromiejski Rynek.

 

AKTUALNOŚCI

___________________________________________________________________________________________

17 stycznia 2020

OTWARCIE PARK & RIDE

W dniu dzisiejszym do użytku został oddany kompleks umożliwiający sprawniejszą komunikację autobusową między Starym Sączem, a Nowym Sączem.

Park & Ride (Parkuj i Jedź) wybudowane zostało w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu. Właśnie tu zlokalizowany zostanie główny węzeł komunikacyjny, a pozostawione na parkingu auta pozwolą odciążyć część ruchu na ulicy Węgierskiej. Parking posiada 134 miejsca dla samochodów osobowych i cztery dla autokarów. Dworzec znajdujący się na terenie parkingu został w pełni dostosowany do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

W otwarciu inwestycji uczestniczyli posłowie Urszula Nowogórska, Patryk Wicher i Wiesław Janczyk, marszałek Witold Kozłowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, wójtowie Stanisław Banach, Jan Dziedzina i Jan Kotarba oraz samorządowcy Gminy Stary Sącz.