• slider1.jpg

WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE w Gminie Stary Sacz

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Stary Sącz

Poddziałanie 4.4.2

Beneficjent:                                           Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu:                    1 737 200 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  1 699 997,12 PLN

Okres realizacji:                                     01.01.2016 - 31.07.2020

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2017

W ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpi wymiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, polegająca na trwałej zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny system ogrzewania na gaz. W ramach niniejszego projektu planuje się dofinansowanie zakupu i montażu 150 pieców na gaz.  

AKTUALNOŚCI


LISTOPAD 2017 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

6 listopada  2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz.

Informacje o działaniach Gminy Stary Sącz na rzecz czystego powietrza w witrynie Gminy Stary Sącz →