• slider1.jpg

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W BARCICACH

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach

Poddziałanie 4.3.2.

Beneficjent:                                                       Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                                1 031 169, 53 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE:              528 778, 24 PLN
Okres realizacji:                                                 31.8.2018
Data podpisania umowy o dofinansowanie:           5.07.2017

 

Głównym celem projektu jest poprawa i dostępność placówek edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej w Barcicach, stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, która wspiera rozwój kapitału społecznego. Celem bezpośrednim tego przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach.

Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian budynków i stropu nad ostatnią kondygnacją. W szczególności dotyczy to najstarszej części szkoły powstałej jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku. Głęboka termomodernizacja obejmie również generalny remont kotłowni z wymianą pieca na nowoczesny zespół grzewczy. Szkołę będą ogrzewać po remoncie dwa kotły o mocy znamionowej 276 kW (138 kW każdy).

Aktualności


Lipiec 2017 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

5 lipca  2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WM a Gminą Stary Sącz na realizację zadania pt. Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach