• slider1.jpg

Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO (RPO 6.2 A)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYNJY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody- kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu

Działanie 6.2 

 

Beneficjent: Gmina Stary Sącz

Wartość całkowita projektu: 1 520 612, 10 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 292 520, 28 PLN

Okres realizacji: 30.06.2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26.10.2016 r. 

Władze Gminy Stary Sącz w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego postanowiły, aby najbardziej bogaty w różnorodność biologiczną i unikatowy teren położony w widłach Dunajca i Popradu zabezpieczyć przed niekontrolowanym "zadeptywaniem", przy równoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych. Realizacja tego projektu będzie obejmować utworzenie kładki przyrodniczej wraz z infrastrukturą służącą ochronie przyrody.

Ścieżka położona jest na terenach zalewowych Dunajca i Popradu. Składają się na nią dwa krzyżujące się ze sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty obserwacyjne. Dzięki temu ruch turystyczny będzie odbywał się w taki sposób, by miłośnicy przyrody nie płoszyli zwierząt w ich naturalnych siedliskach.

W ramach tego projektu zostały także nabyte gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Aktualności:


CZERWIEC 2018

23 lipca 2018. Dla wszystkich, którzy chcą jeszcze dokładniej poznać Enklawę przyrodniczą "Bobrowisko" lub przygotować się do jej odwiedzenia przygotowaliśmy aplikację mobilną.

Bardzo przyjazna w obsłudze aplikacja zawiera audioprzewodnik, encyklopedię roślin i zwierząt charakterystycznych dla Bobrowiska, mapę, skaner kodów QR i informacje o historii tego miejsca i samym projekcie. Aplikację można ściągnąć bezpłatnie na telefony z systemami Android i iOS.

Aplikacje do pobrania pod poniższymi linkami lub po zeskanowaniu kodu.

 

https://itunes.apple.com/cn/app/bobrowisko-stary-s%C4%85cz/id1400645044?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.bobrowisko

                                                    app store                     google play


MAJ 2018

9 maja 2018 . Enklawa przyrodnicza Bobrowisko oddana do użytku. W otwarciu nowej atrakcji turystycznej wzięli udział m.in.  Leszek Zegzda członek zarządu Województwa Małopolskiego, burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przedstawiciele wykonawcy ( firma BDM), Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

www.stary.sacz.pl/pl/3396/187549/Enklawa_przyrodnicza_Bobrowisko_%E2%80%93_swiat_przyrody_na_wyciagniecie_reki.html


Kwiecień 2018

Zakończenie prac coraz bliżej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Przyszedł też czas na montaż dodatkowego wyposażenia, m.in. lunet obserwacyjnych a także elementów tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia m.in. zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni.

Dioramy zostały umieszczone w zabudowanych strukturach obserwacyjnych i już niedługo będzie można je oglądać.


Marzec 2018

Z szuwarów enklawy przyrodniczej Bobrowisko – bo taką nazwę otrzymało to miejsce wyłaniają się już struktury obserwacyjne. 

Pomimo, że obiekt nie jest jeszcze oddany do użytku, Rada Miejska w Starym Sączu uchwałą z dnia 26 marca 2018r. przyjęła regulamin określający zasady korzystania z kompleksu przyrodniczego BOBROWISKO http://bip.stary.sacz.pl/pl/61736/0/uchwala-nr-xlvi-743-2018-rady-miejskiej-w-starym-saczu-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-korzyst.html


Luty 2018

Praca na miejscu realizacji inwestycji wre – pomimo zimy i lodu. Pracownicy BMD Sp. z o.o. cały czas budują drewnianą konstrukcję pomostu – pomimo ciężkich warunków pogodowych.   Wytyczona jest już główna trasa pomostu i trwają pracę przy strukturach bocznych, tzw. „czatowniach”. Będą to miejsca, gdzie przez niewielkie otwory będzie można z ukrycia podziwiać życie w enklawie