• slider1.jpg

Urząd miejski

Projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych


 


Projekty realizowane przez Gminę Stary Sącz, współfinansowane z funduszy zewnętrznych

(europejskich oraz krajowych)

 


Oficjalny portal Unii Europejskiej →

Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego →

PROW w Małopolsce →

Ministerstwo Sportu i Turystyki →

INTERREG PL-SK →

Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” →