• slider1.jpg

Urząd miejski

O projekcie

 
INFORMACJA O PROJEKCIE:

Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast.

 

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz.

Kontakt do mikrobeneficjenta: GMINA STARY SĄCZ,  uL. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, tel. 48184460270, mail:gmina@stary.sacz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 115 932,05 euro

 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

98 542,24 euro, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

 

współfinansowanie z budżetu państwa: 8 737,77 euro

wkład własny: 8 652,04 euro

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

WARSZTATY POLSKO – SŁOWACKIE

JARMARK ŚWIĘTEJ KINGI 

SYMPOZJUM o dziedzictwie św. Kingi


Miasto Lewocza w ramach projektu sfinansuje  odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.


Głównym celem mikroprojektu jest „wzrost wykorzystania dziedzictwa kulturowego Lewoczy i Starego Sącza przez mieszkańców regionu transgranicznego oraz jego odwiedzających”.

Cele szczegółowe:

1.        Ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie transgranicznym.

2.        Wzrost świadomości mieszkańców oraz odwiedzających region transgraniczny w zakresie dziedzictwa kulturowego tego regionu.

Miasta Lewocza i Stary Sącz to ważne centra kultury szczycące się bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym pogranicza polsko- słowackiego. Historia miast wiąże się z wieloma istotnymi postaciami historycznymi o charakterze świeckim i religijnym. Taką znaną postacią jest Mistrz Paweł z Lewoczy, którego losy łączą  się nie tylko z Lewoczą, gdzie żył i tworzył. Ale też z polską, gdzie rozpoczął swoją karierę rzeźbiarską. Jego twórczość miała istotny wpływ na sztukępóźnogotycką w Lewoczy oraz przyległego regionu. Tak jak Mistrz Paweł swoją sztuką oddziaływał na życie średniowiecznej Lewoczy. Tak w Starym Sączu ważna postacią była święta Kinga z dynastii Arpadów. Córka króla Węgier Beli IV, Święta Kinga w XIII wieku po śmierci męża panowała na Ziemi Sądeckiej , dbając o polityczny i duchowy rozwój regionu (założenie klasztoru w Starym Sączu).Oba miasta, powołując się na znane osobistości, starają się przybliżyć dziedzictwo historyczne osobom  odwiedzającym region oraz jego mieszkańcom. Oba miasta mają wiele zabytków, wśród których wyróżniają się rynki, skupiające większość cennych obiektów. Rynek jako strefa otwarta dla publiczności – centrum spotkań ludzi, miejsce prezentacji kultury, tradycji i nawiązywania nowych kontaktów, to główny obiekt urbanistyczny skupiający życie miasta. Partnerzy projektowi starają się tę przestrzeń istotną społecznie ożywić i zaoferować tu mieszkańcom i odwiedzającym możliwość prezentacji oraz poznawania historii regionu transgranicznego. W związku z powyższym partnerzy będą realizować zadania, których celem jest udostępnienie tej przestrzeni oraz podniesienie atrakcyjności miast uwzględniające ich bogatą historię. Miasto Lewocza planuje odrestaurowanie i modernizację zabytku – Fontannę Dobroczynności na placu Mistrza Pawła, która znajduje się w centrum miasta i stanowi naturalne miejsce spotkań. W tym, miejscu często zatrzymują się grypy turystów, odpoczywają mieszkańcy. Odrestaurowanie fontanny ożywii uatrakcyjni cała przestrzeń rynku. Miasto Stary Sacz nawiąże do historii poprzez działania miękkie w postaci tematycznego pleneru malarskiego dla artystów regionu transgranicznego i organizacji jarmarku, którego celem będzie prezentacja wyrobów tradycyjnych lokalnych producentów, rzemieślników i artystów. Obydwaj partnerzy zorganizują dwa sympozja dla specjalistów na temat ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – marzec 2018

PLAKAT →    ULOTKA →