• slider1.jpg

Urząd miejski

Wielcy ludzie i ich dziedzictwo...

Mikroprojekt: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza (partner wiodący) i Gminę Stary Sącz (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020

 

O projekcie →

Galeria zdjęć I →

Galeria zdjęć II →

Rezultaty projektu →

 

 


Publikacje w witrynie internetowej stary.sacz.pl:

Zabierzemy was w podróż w czasie →

"Omnia beneficia" rozbrzmiewa nad Starym Sączem →

Piękno wspólnej krainy - Polska i Słowacja →

100 tysięcy euro dla Starego Sącza i Lewoczy →

 

______________________________________________
 

Kontakt do mikrobeneficjenta:

GMINA STARY SĄCZ,
ul. Stefana Batorego 25,
33-340 Stary Sącz,
tel. 48184460270,