• slider1.jpg

Sprzedaż - dzierżawa

Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon. Cena wywoławcza wynosi 1666000,00 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, razem 2049180,00 zł brutto →


 

Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 754/18 o pow. 0,1011 ha objętej księgą wieczystą numer NS1S/00067146/5 →

 

Komunikat Burmistrza Starego Sącza. Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147) Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 18 września 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz →

Informacja z 24.08.2017 r. o zapytaniach w związku z ogłoszonym drugim przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 41/2, 44/7, 45/7

 

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon) →

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy zbiegu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ul. Wielki Wygon) →