• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 28 kwietnia 2017

  Komisja Budownictwa w terenie

  Stopień zaawansowania prac i rozwiązania konstrukcyjne na nowo powstających obiektach przedstawiali radnym zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji Marek Guc.

 • Piątek, 28 kwietnia 2017

  Konkurs rozstrzygnięty - plakat wybrany

  Najlepszy zdaniem komisji konkursowej plakat dla 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej zaprojektowała Grażyna Dymel Piotrowska ze Szczecina.

 • Czwartek, 27 kwietnia 2017

  Nowi dyrektorzy szkół podstawowych

  Komisja powołana przez burmistrza wybrała dyrektorów czterech szkół podstawowych w Gminie Stary Sącz. W dwóch nie ma zmian,a dwoma szkołami pokierują dotychczasowi wicedyrektorzy.

 • Środa, 26 kwietnia 2017

  Owacje i bisy na koncercie węgierskim

  200 osób oklaskiwało wczoraj w sali "Sokoła" węgierski zespół Zsolta Szomory. Cyganie z Budapesztu dali półtoragodzinny popis wirtuozerii prezentując esencję węgierskiej muzyki.

 • Burmistrz Starego Sącza i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu zapraszają na obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się 30 kwietnia 2017 r. w Starym Sączu.

 • II górski rajd edukacyjno-historyczny szlakiem partyzantów oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.


♦ Ostrzeżenia IMiGW: meteorologiczne o opadach deszczu → i hydrologiczne o wzroście poziomu wody →


♦ Obwieszczenie Starosty nowosądeckiego z 18 kwietnia 2017 r. dot. uregulowania stanu prawnego działki ew. nr 147/ w obr. Popowice, gm. Stary Sącz →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej 24 kwietnia 2017 r. →

♦ Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych wyborów zarządzonych na 19 marca 2017 r. →


♦ Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ochronnym szczepieniu lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie od 22 do 30 kwietnia 2017 r. →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 41/2 o powierzchni 0,1177 ha, 44/7 o powierzchni 0,2313 ha objętych księgą wieczystą Nr NS1S/00065335/3 oraz 45/7 o powierzchni 0,2289 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1S/0014778 →
♦ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o cofniętym zakazie handlu drobiem na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 722) →

♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o zaktualizowanej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Stary i Sącz oraz statystycznej liczbie uczniów w przedszkolu →


♦ Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego w sprawie decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nr 147/2 w obrębie Popowice, Gmina Stary Sącz →


♦ Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego” →
♦ Informujemy uprzejmie, iż w ramach RPO 4.4.2. i 4.4.3 od 29 marca br. w budynkach mieszkańców mogą się pojawić audytorzy. Audytor powinien mieć ze sobą upoważnienie (zbiorcze z listą 38 audytorów) podpisane przez Burmistrza Starego Sącza →

♦ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o dofinansowaniu sterylizacji zwierząt w ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt (bezpłatne „adresówki” dla psów) →


♦ Uwaga: Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.


♦ Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna →


 


 

 

 


  


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI