• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Środa, 16 stycznia 2019

  Miejska Góra dla narciarzy

  Jeszcze w tym tygodniu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał do dyspozycji specjalną przystawkę do ubijania i wyrównywania narciarskich tras biegowych ze stopą do zakładania śladu biegowego. Przygotowywanie tras być może już w najbliższy weekend.

 • Wtorek, 15 stycznia 2019

  W Nowy Rok z muzyką mistrzów

  Tradycyjnie wejście w Nowy Rok w Starym Sączu zaczęło się koncertami w stylu wiedeńskim w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Stary Sącz. Życzenia noworoczne złożył burmistrz Jacek Lelek.

 • Druga sala gimnastyczna w tym tygodniu. Dzisiaj uczniowie cieszyli się w Gaboniu. Połowa z ponad dwumilionowej sumy wydanej na obiekt pochodziła z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 • Środa, 09 stycznia 2019

  Gmina wspiera zdolną młodzież

  Mając na uwadze potrzebę wsparcia uzdolnionej młodzieży Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła „Program wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Stary, Sącz”. Program ma stworzyć trwały system pomocy i zachęty oraz doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży. Zachęcamy – szczegółowe informacje w BIP →

 • Wtorek, 08 stycznia 2019

  Marzenia się spełniają

  Otwarta oficjalnie dzisiaj sala gimnastyczna w Moszczenicy Niżnej rozpoczyna nowy etap w dziejach Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza.

 • Poniedziałek, 07 stycznia 2019

  Samorządowcy z Węgier w Starym Sączu

  W piątek 4 stycznia 2019 r. z wizytą do Starego Sącza przybyli przedstawiciele partnerskiego miasta Dunakeszi na Węgrzech. Delegacji, w składzie której byli przedstawiciele tamtejszej Rady Miejskiej przewodniczył burmistrz Dióssi Csaba.

 • Piątek, 04 stycznia 2019

  NOWE (!) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców” →

 • Poniedziałek, 31 grudnia 2018

  Dochody i wydatki Gminy na 2019 rok

  W piątek 31 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Starym Sączu uchwaliła Budżet Gminy Sącz na rok 2019 (dwoje radnych wstrzymało się od głosu) oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy (jeden głos wstrzymujący). 


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →
♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3" →
♦ Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na IV Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2018 roku →

♦ Wykaz dróg w Gminie Stary Sącz przewidzianych do utrzymania w sezonie zimowym 2018/2019 →


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez