• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 
 

 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  z dn. 01.12.2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (aktualizacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) ►
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej 28 listopada 2016 r. ►

♦ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej ►


♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” ►


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego (28.11 - 28.12.2016) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna” ►


♦ Komunikat MZGK w Starym Sączu dotyczący zmiany podmiotu świadczącego usługi związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę…


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego (7.10 - 16.11.2016) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1”, zwanego dalej „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

   


      Piszą o nas, mówią, pokazują:  

 


      


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI