• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Firma wybrana, wkrótce podpisanie umowy. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej 790 osób.

 • Piątek, 06 grudnia 2019

  Czysty komin - mniejszy smog!

  Międzywojewódzki Cech Kominiarzy w Tarnowie apeluje do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków: "Czyszczone kominy to mniejszy smog".

 • Wtorek, 03 grudnia 2019

  Jarmark Bożonarodzeniowy

  Zapraszamy na starosądecki rynek 7 i 8 grudnia. Ponad 50 kramów  z rękodziełem i jedzeniem, muzyka, spotkanie z Mikołajem i wiele innych atrakcji.

 • Wtorek, 03 grudnia 2019

  Kto zadba o twoją drogę tej zimy?

  Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2019/2020 wraz ze standardami ich utrzymania.

 • Piątek, 29 listopada 2019

  UWAGA! Trwają kontrole pieców.

  W Gminie Stary Sącz przeprowadzane są kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania odpadów w kotłach i piecach.

 • Mieszkańcy Starego Sącza uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczął pochód spod kina „Sokół”,wciągnięcie flagi państwowej na maszt, Msza Święta i Apel Poległych.

 • Piątek, 15 listopada 2019

  Darmowa pomoc prawna!

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium" w Krakowie informuje, że mieszkańcy Gminy Stary Sącz mają możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa dziewięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego finansowanych z budżetu państwa.

 • W ramach Gminnych Obchodów Święta Niepodległości na scenie Sokoła zaprezentowali się uczniowie ze starosądeckich szkół podstawowych i przedszkoli.

 • Środa, 13 listopada 2019

  Po raz 18. pobiegli dla Niepodległej

  8 listopada na starosądeckich błoniach, odbył się Niepodległościowy Bieg Przełajowy i Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza  Starego Sącza. W zawodach wzięło udział 370 uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatu nowosądeckiego oraz podopieczni Stowarzyszenia  „Gniazdo”. Uczestnicy spotkali się, by w ten sposób upamiętnić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


 Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XVI Sesji Rady w dniu 2 grudnia 2019 roku
XVI Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 2 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 25

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 października 2019 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Zarządzenie Nr 304/2019 Burmistrza Starego Sącza z 30.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 4 listopada 2019 r. o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn. “Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Gminie Stary Sącz”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XV Sesji Rady w dniu 28 października 2019 roku
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 29.10.2019 r. dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI