• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Postaramy się udowodnić, że średniowiecze da się lubić. Od g. 15.00 na starosądeckim rynku rycerze, kramy, pokazy rzemiosła, teatr ognia i muzyka inspirowana średniowieczem.

 • Klimat i życie Starego Sącza podpatrywane przez rok przez artystów fotografików na ponad 200 stronach - powroty do historii, najważniejsze wydarzenia ostatnich lat, magia Beskidu Sądeckiego i jego perły - Starego Sącza.

 • W ramach XIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Sączu nie można ominąć wystawy prac Teresy Platy-Nowińskiej i Mariana Nowińskiego. Wernisaż w czwartek o g.19.00.

 • Środa, 18 lipca 2018

  Nowy sprzęt dla OSP w Gaboniu

  Burmistrz Jacek Lelek przekazał nieodpłatnie dwa nowe aparaty powietrzne o wartości ponad 9,6 tys. zł jednostce Ochotniczej Straży Pożanej w Gaboniu. Zakup sprzętu strażackiego przez Gminę Stary Sącz dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 • We wtorek 17 lipca burmistrz Jacek Lelek witał i podejmował w Urzędzie Miejskim artystów z 10. krajów świata, którzy przyjechali do Starego Sącza na 13. Międzynarodowy Plener Malarski i Sympozjum Kultur Lokalnych.

 • Sobota, 14 lipca 2018

  Festiwal jest dziełem sztuki

  W piątek 13 lipca w starosądeckim Sokole odbyła się otwarta konferencja: Wszystkie Dobrodziejstwa 40. Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej, z udziałem czterech z wszystkich pięciu dyrektorów artystycznych tej prestiżowej dla Starego Sącza i całej Sądecczyzny imprezy muzycznej oraz samorządowych władz Gminy Stary Sącz i wiernych miłośników festiwalu.

 • Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zostanie wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa. Obiekt będzie służył uczniom, ale także wszystkim mieszkańcom miasta. Koszt inwestycji, która powinna być zakończona w 2019 roku opiewa na kwotę ponad 7,1 min zł, z czego dofinansowanie wyniesie 5,3 min zł.

 • Poniedziałek, 09 lipca 2018

  Prolog za nami - czas na fetę!

  O​d czterech lat ​kilka dni przed oficjalną inauguracją Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej w przygranicznym obszarze Słowacji obywają się koncerty promujące najstarszy w Polsce festiwal z muzyką minionych epok.


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ L Uroczyste Posiedzenie  Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 21 lipca 2018 r. o godz. 16.00  w sali kina Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 23 →

♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2018 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dr. gminnej nr 294204K Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLIX Sesji Rady Miejskiej 25 czerwca 2018 r. →
♦ Postanowienie Starosty Nowosądeckiego z 19 czerwca 2018 r. o zawieszeniu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną, jako działka ew. nr 1829/1 o pow. 1,0414 ha w obr. Stary Sącz →
♦ Ogłoszenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w sprawie likwidacji (ew. zmiany kategorii) przejazdów kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów, w km 96,580 / 97,075 / 99,645 →
♦ Wykaz nieruchomości (zał. do zarz. Burmistrza Starego Sącza nr 134/2018) przeznaczonych do wydzierżawienia, oddania w najem w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaży w drodze przetargu →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr dz. ew. 2401/4 o pow. 0,7473 ha →
♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) → 


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez