• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, gdy prolog starosądeckiego festiwalu zorganizowano w słowackiej Lewoczy, w tym roku koncert promujący najstarszy polski festiwal muzyki dawnej miał miejsce się w innym królewskim mieście położonym nieopodal polskiej granicy Bardjowie (Bardejov).

 • Czwartek, 30 czerwca 2016

  460 tys. zł dotacji dla Starego Sącza

  460 tys. złotych przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Stary Sącz na wymianę nieekologicznych palenisk. Pieniądze pochodzą z Programu Ochrony Niskiej Emisji (PONE).

 • Uczennice Gimnazjum w Przysietnicy uzyskały wysokie miejsca i wyróżnienia w II etapie wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie „Moja mała Ojczyzna” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

 • Poniedziałek, 27 czerwca 2016

  Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

  W dniu dzisiejszym (27 czerwca 2016 r.) ruszają konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Stary Sącz (dokumenty, ankieta online >>>)

 • Szóste miejsce na 39 samorządów Subregionu Sądeckiego zajęła Gmina Stary Sącz w Ocenie Aktywności Gmin za rok 2015. Analizę przygotowali ekonomiści Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Fundacja Sądecka. Nagrody najlepszym wręczano w starosądeckim Sokole.

 • Burmistrz Starego Sącza informuje, iż osoby posiadające dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego mogą otrzymać dotację z gminnego programu, jeżeli złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i wykonają przyłącze kanalizacyjne do 30 czerwca 2016 roku.


 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

 


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXII Sesji Rady 27 czerwca 2016 r. ►
♦ Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o rozpoczęciu 27 czerwca 2016 r. konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz ►

♦ Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że do 29 czerwca w wylosowanych gospodarstwach zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) ►


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt.: „Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z mapą obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o drugim wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4” zwanej dalej jako, mpzp „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4 A”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 


       


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI