• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


Uwaga: Urząd Miejski w Starym Sączu uprzejmie informuje, że 29 grudnia 2017 r. w Starym Sączu na ul.: Trakt Św. Kingi, Bandurskiego, Jana III Sobieskiego, 22 Stycznia, Rocha, Magazynowa, Papieska, Topolowa, Piaski, Kazimierza Wielkiego, Rynek, 3 Maja, Staszica ustalono dodatkowy termin odbioru odpadów zmieszanych. Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w dniu zbiórki!
♦ XLII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w środę 20 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 14 grudnia 2017 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Rozbioru Mięsa na działce o nr 715 w m. Barcice, gm. Stary Sącz" →


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji w roku 2018 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o naborze do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2018-20 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego →

♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza z 6 grudnia 2017 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym →


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2018 – 2020 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity dz. u. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zmianami) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6 →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLI Sesji Rady Miejskiej 27 listopada 2017 r. →
♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3" →

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon. Cena wywoławcza wynosi 1666000,00 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, razem 2049180,00 zł brutto →


♦ Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI