• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

  Nowy przewodnik rowerowy

  Portal turystyczny Województwa Małopolskiego prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prezentuje 19 propozycji na jedno-, kilkudniowe lub rodzinne wyprawy rowerowe. Wycieczki polecają znani i lubiani autorzy popularnych blogów podróżniczych.

 • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i przedłużeniem ograniczeń, w przypadku konieczności załatwienia pilnej sprawy wymagającej kontaktu osobistego, pracownicy będą przyjmować wyłącznie te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie na wizytę w urzędzie.

 • Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

 • Środa, 07 kwietnia 2021

  Tarcza górska w praktyce

  Gmina Stary Sącz dostała rządowe wsparcie w wyskości 8 mln zł. To maksymalne dofinansowanie jakie mógł dostać samorząd z tego komponentu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na co przeznaczymy pieniądze?

 • Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków…

 • W związku z trwającymi konsultacjami projektu „ Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Stary Sącz” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia niżej załączonego FORMULARZA KONSULTACYJNEGO, w którym istnieje możliwość do przekazania swoich opinii oraz ewentualnych uwag do projektu dokumentu.

 • Wtorek, 30 marca 2021

  UWAGA! Ważna informacja!

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego, wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży na Targowisku Miejskim "Mój Rynek" w Starym Sączu: żywego drobiu i innych ptaków, jaj oraz ubitego drobiu.

 • Aneta Rams jest uczennicą 8. klasy Szkoły Podstawowej w Gaboniu.W finale w Krakowie była jedyną reprezentantką powiatu nowosądeckiego.




 





Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z 31.03.2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego→


Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2021 roku→


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 24.03.2021 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa sektora II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu”→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 24.03.2021 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa sektora II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu”→


Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu z 19-3-2021 dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli→


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu pismami z 18 lutego 2021 r. informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypie ptaków na terenie powiatu nowosądecki oraz o stwierdzeniu na terenie Słowacji w powiecie Bardejów (4,5 km od granicy z Polską) ASF u świń→




Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI