• slider1.jpg

Aktualności najnowsze♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXIX Sesji Rady Miejskiej 17 października 2017 r. →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 17 października 2017 r. o zgłaszaniu uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: „XV Bieg Niepodległościowy oraz Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Starego Sącza”, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” w Barcicach →
♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko... →

♦ Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 25.09.2017 r. w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania z nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 147/2 położona w obr. Popowice gm. Stary Sącz →


♦ Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 6.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obr. Krynica – Wieś, miasto Krynica Zdrój →


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Rozwój Aktywności Fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz. Cykl imprez i szkoleń popularyzujących tenis ziemny" →”
♦ Owieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie decyzji Nr 4/D/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Św. Kingi w km 0+033,50 - 0+918,33 oraz budowa drogi gminnej ul. Papieska w km 0+0,000 - 0+913,90 w Starym Sączu" →
♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach 14 IX - 13 X 2017: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1”, nazwanego jako „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1 C”; projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gaboń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon) →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy zbiegu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ul. Wielki Wygon) →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.


♦ Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna →

Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi)  kom. 665460270 (calodobowy) lub 18/4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu).
    


 

 

 


  


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI