• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Czwartek, 17 października 2019

  Pieniądze na windę z PFRON

  Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego...

 • Środa, 16 października 2019

  Dzień Edukacji Narodowej

  Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracowników oświaty - podziękowania za trud włożony w codzienną pracę.

 • Poniedziałek, 14 października 2019

  Wybory parlamentarne 2019

  W Sejmie okręg wyborczy nr 14 będą reprezentować między innymi dobrze znani w Starym Sączu Jan Duda, czy Urszula Nowogórska. Do Sejmu wraca Andrzej Gut -Mostowy. Nowa twarz w tym gronie to Patryk Wicher.

 • Poniedziałek, 14 października 2019

  Nagroda Totus Tuus dla Piotra Pałki

  Dyrygent i kompozytor, autor muzyki do Oratorium o św. Kindze był nominowany za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej.

 • 9 października 2019 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbył się Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra, organizowany przez Stowarzyszenie Muza Dei.

 • Piątek, 11 października 2019

  Rozmówki polsko-słowackie

  Pogranicze ma swoje skarby. O tym jak je chronić i udostępniać rozmawiali w starosądeckim magistracie przedstawiciele urzędów Lewoczy i Starego Sącza.

 • Dzisiaj przedstawiciel wykonawcy Marcin Pietruszka, szefowa starosądeckiej biblioteki Monika Jackowicz-Nowak i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki złożyli podpisy pod umową na budowę filii biblioteki w Przysietnicy.

 • Czwartek, 10 października 2019

  Sącz Jazz Festival

  Kochasz jazz, kameralne koncerty na żywo, spotkania z muzykami? Mamy Coś Dla Ciebie! Odkryj nowy festiwal jazzowy w Starym Sączu - miasteczku z klimatem!


 Podziękowanie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik za udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji w związku ze szkodami w uprawach rolnych
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 4 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 2 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego →
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu →
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia →
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 27 września 2019 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 3 października 2019 r. o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej złożone ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." →
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 26 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z 5 marca 2019 r. znak: KR.ZUZ.3.421.616.2018.ES →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Informacja Państwowej Straży Rybackiej

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." →


Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XII Sesji Rady w dniu 30 września 2019 rok →
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 16 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego →
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 25.09.2019 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE" 2 →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →

Burmistrza Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu zmiany: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz Sącz – Plan nr 9", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko→Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI