• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Uprzejmie informujemy, że zawiesza się do końca roku 2021 obowiązek naklejania kodów kreskowych na workach/pojemnikach z odpadami komunalnymi.

 • Wtorek, 19 stycznia 2021

  Zmarł Bogdan Gondek

  Były sołtys Popowic miał 70 lat. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie 20 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.

 • Piątek, 15 stycznia 2021

  Szczepienia ochronne przeciw COVID-19

  Zapisy ruszają dzisiaj. W Gminie Stary Sącz będzie można zaszczepić się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap”, w gabinecie lekarza POZ Katarzyny Pałki, w ośrodku zdrowia w Gołkowicach i ośrodku zdrowia w Barcicach.

 • Z przyczyn niezależnych od nas zmuszeni jesteśmy przenieść o tydzień termin naszego drugiego warsztatu dotyczącego Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Starego Sącza na lata 2021-2030.

 • Wtorek, 05 stycznia 2021

  Czas na wymianę starego pieca

  Początek roku to dobry czas na decyzję o wymianie starego pieca. Zachętą jest dofinansowanie z budżetu Gminy Stary Sącz. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł. Na wsparcie mieszkańców w budżecie zabezpieczono pół miliona złotych.

 • Czwartek, 31 grudnia 2020

  Starosądecki Słownik Biograficzny

  Wydana przed Gminę Stary Sącz publikacja autorstwa Tadeusza Dudy, starosądeckiego archiwisty i historyka, zawiera biogramy osób, które już odeszły, a w większy, czy mniejszy sposób zaznaczyły się w historii Starego Sącza.

 • Z obliczeń wynika, że spełniamy kryteria według których naszej gminie z tego programu może przypaść aż 8 milionów złotych – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.

 • Wtorek, 29 grudnia 2020

  Podsumowanie 2020 roku

  Jaki był mijający rok dla naszej gminy? Co udało się zrobić mimo pandemii, jak trudny czas wpłynął na inwestycje i jakie mamy plany na przyszłość ? Wszystkiego dowiecie się z naszego biuletynu. Zapraszamy do lektury. Wkrótce biuletyn trafi również do Państwa domów w wersji drukowanej. 
  

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 23→


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Barcicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna 829/7→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 18.01.2021 r. w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Stary Sącz – Moszczenica 1 w obrębie działki ewid. nr 3979→


Burmistrza Starego Sącza zawiadamia o trzecim wyłożeniu do wglądu publicznego od 28.01.2021 r. do 18.02.2021 r. (wyłożenie – dotyczy wyłącznie obszaru uwzględnionej uwagi po drugim wyłożeniu tego planu – dz. nr 327) części projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Wyżna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz organizowaniu dyskusji publicznej 18 lutego 2021 r. w godz. 12:00 – 12:30 (Sala Obrad) nad przyjętymi w planie rozwiązaniami


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1533K Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Przysietnica - Barcice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Przysietnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1533K Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Przysietnica - Barcice w km około 8+376 w miejscowości Przysietnica wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego.”

Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku→


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 22.12.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Parking dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych Firmy BATIM”→


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w  Starym Sączu z 27.11.2020 skierowana do sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli odnośnie zapytań i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej, w związku z wystąpieniem stanu epidemii→


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI