• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcice Dolne” →


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej 7 sierpnia 2017 r. →
♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego „Integracyjna Grupa Teatralna 2017”, złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w Starym Sączu →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon) →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy zbiegu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ul. Wielki Wygon) →

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”  oraz  „Barcice” →


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej 19 czerwca 2017 r. →

♦ Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego →


♦ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o cofniętym zakazie handlu drobiem na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 722) →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.


♦ Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna →

 Całodobowy telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) 18/4460055 (tel. kom. 665460270)


 

    


 

 

 


  


 

 

Kalendarz imprez