• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W związku z VII Zjazdem Sądeczan ruch na ul. Papieskiej w Starym Sączu będzie odbywał się tylko jednokierunkowo od ul. Trakt św. Kingi do ul. Topolowej. Na ul. Papieskiej będzie możliwość zaparkowania samochodu.

 • Stary Sącz i Lewocza - szlakiem tajemnic to przewodnik w postaci aplikacji na urządzenia mobilne przedstawiający najciekawsze zabytki i miejsca warte zobaczenia w najurokliwszych miasteczkach polsko-słowackiego pogranicza.

 • ...na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • W 20 rocznicę kanonizacji Kingi, Pani Sądeckiej i w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II szkoła w Popowicach zorganizowała Gminny Konkurs o św. Kindze. Wydarzeniu patronowali: Konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Kormendy, Matka Ksieni Starosądeckiego Klasztoru Sióstr Klarysek Edyta Bis i Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.

 • Wtorek, 07 maja 2019

  W poszukiwaniu Świętej Kingi

  W 20. rocznicę kanonizacji św. Kingi, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 1-3 do udziału w konkursie fotograficznym.

 • Od 11 do 19 maja 2019 r. zorganizujcie piknik, pogadankę, warsztaty, turniej gier, koncert, przedstawienie, potańcówkę albo inne ciekawe majówkowe wydarzenie! Ważne, żebyście w trakcie spotkania – niezależnie od tego jaki będzie miało charakter – porozmawiali też o nowoczesnych technologiach, jak z nich korzystać i dlaczego warto? Zaproście znajomych, sąsiadów, uczniów i kogo tylko chcecie. Ministerstwo Cyfryzacji funduje nagrody.

 • Święto integracji było okazją do poznania i zrozumienia, z czym na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Wydarzenie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej.


 


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ Informacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.


♦ Gmina Stary Sącz w międzynarodowym projeckie RebelArt we włoskim Casalgrande.


♦ Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.


♦ Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem. 


♦ Zarządzenie nr 86/2019 r. Burmistrza Starego Sącz w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraInformacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wzakresie działalności na rzecz oósb w wieku emerytalnym.


OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. projektu zmian: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Gołkowice Dolne", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mostki" i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gminy Stary Sącz - Wieś Skrudzina" wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. ♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmiuoty wymienione w art. 3 ust. 3 usatwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.♦Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →


 ZAWIADOMIENIE z dnia 18 lutego 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu w km 11+004,10 do km 11+057,20 drogi krajowej nr 87 w ramach inwestycji pn.: "Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 87 (Nowy Sącz - granica państwa) w km 11+037,5 strona prawa, przepustu rurowego Ø60 cm ze studnią rewizyjną Ø100 cm, wraz z przebudową odcinka rowu drogowego".


Informacja o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI