• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Czwartek, 22 października 2020

  COVID nie zatrzymał inwestycji

  Oprócz planowanych remontów i rozbudowy dróg kontynuowane są najważniejsze inwestycje gminne: budowa kanalizacji, rozbudowa i przebudowa Galerii pod Piątką, budowa biblioteki w Przysietnicy, drogi w SAG i ronda w DW 969, Leśnego Mola na Miejskiej Górze, czy nowej bazy dla MZGK.

 • Czwartek, 22 października 2020

  Przy szkole w Barcicach będzie bezpieczniej

  Rozpoczął się remont i rozbudowa drogi powiatowej koło Szkoły Podstawowej w Barcicach. Powstaną chodniki, miejsca i zatoki postojowe, parking na działce przyległej do pasa drogowego, oświetlenie, przejście dla pieszych, kanalizacja deszczowa i odwodnienie drogowe.

 • Środa, 21 października 2020

  Deklarację "śmieciową" złóż przez ePUAP

  Bez wychodzenia z domu i w łatwy sposób można złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi. Jak to zrobić? Przez platformę ePUAP2. Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. 

 • Wtorek, 20 października 2020

  Braterstwa Ludów do remontu

  W związku z planowanym wykonaniem prac remontowych na ul. Braterstwa Ludów w Starym Sączu na odcinku od ul. Jana Czecha do mostu na potoku Moszczeniczanka w dniach od 26.10.2020 r. do 30.10.2020 r. konieczne jest zamknięcie tego odcinka dla ruchu.

 • Poniedziałek, 19 października 2020

  Komunikat: ZAPOTRZEBOWANIE NA KODY KRESKOWE

  W związku z decyzją Burmistrza Starego Sącza o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w terminie od 19 października 2020 r. do 23 października 2020 r. Referat Ochrony Środowiska informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na etykiety z kodami kreskowymi pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 • Sobota, 17 października 2020

  WAŻNY KOMUNIKAT !!!

  W związku z potwierdzeniem wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu kolejnych przypadków zakażenia koronowirusem Sars-Cov-2 burmistrz Starego Sącza podjął decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów urzędu w terminie od 19 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

 • 16 października mija 42. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym roku łączy się ona dodatkowo ze 100-leciem urodzin Papieża Polaka i obchodzonym w całej Polsce Rokiem Świętego Jana Pawła II. 

 • Czwartek, 15 października 2020

  MZGK będzie miało nową bazę

  Bazę z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja obejmuje między innymi budowę budynku dwukondygnacyjnego o funkcji usługowej z pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem socjalnym (szatnie) z pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi dla pracowników i obiektu jednokondygnacyjnego - magazyn dla sprzętu technicznego, roślin, donic i elementów małej architektury.


 
  

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: dotyczy wniosku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. →


Obwieszczenia Burmistrza Starego Sącza z 6.10.2020 r. o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 →


Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” →


Obwieszczenia Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego (16.10.2020 r. - 09.11.2020 r.) projektów zmian MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B" i MPZP "Moszczenica Wyżna" →


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu 28.09.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.6.2020 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie SAG i Stawów w Starym Sączu” →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/7 →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/3 →


Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie →


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI