• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Poniedziałek, 15 stycznia 2018

  Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

  Rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły - krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

 • Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał dzisiaj umowę z udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi, m.in. Starym Sączem. To pierwsza w Polsce umowa w ramach programu, który ma zasilić finansowo samorządy realizujące strategiczne dla mieszkańców inwestycje.

 • Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka przekazali tablety i pomoce do nauki matematyki uczniom „Jedynki”. To kolejny etap wartego ponad 3,3 mln projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

 • W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice związane z losami  wielce zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna.

 • Wtorek, 09 stycznia 2018

  Rozmowa dnia - Nasza Telewizja Sądecka

  O budżecie Starego Sącza na rok 2018, o inwestycjach i planach - z burmistrzem Jackiem Lelkiem rozmawia Joanna Nogal Gromala. 

 • Poniedziałek, 08 stycznia 2018

  Stary Sącz rozpoczął rok koncertowo

  Tradycyjne koncerty noworoczne w Starym Sączu za nami. Goście usłyszeli moc znanej i lubianej klasyki, wykonywanej tradycyjnie na najbardziej prestiżowych koncertach. Królowały oczywiście utwory Straussów.

 • Czwartek, 04 stycznia 2018

  Polecamy badanie kamerą termowizyjną

  Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Stary Sącz będą prowadzone badania kamerą termowizyjną w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje eko-doradca w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 • Czwartek, 28 grudnia 2017

  Nowy sprzęt dla strażaków

  Tuż przed końcem roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Barcic, Gołkowic, Moszczenicy Wyżnej i Starego Sącza zostały doposażone w nowe zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz defibrylatory AED.

 • Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Burmistrzem Starego Sącza – Gmina Stary Sącz otrzymała ponad 60 tys. zł dotacji na wyposażenie w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.


Burmistrz Starego Sącza zaprasza mieszkańców Sołectwa Mostki na zebranie wyborcze w niedzielę 4 lutego 2018 r. o godz. 18.00 →


♦ XLIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →
♦ Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Prowadzenie Muzeum Regionalnego w  latach 2018 - 2020 →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2017 r. →

♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza z 6 grudnia 2017 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym →


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon. Cena wywoławcza wynosi 1666000,00 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, razem 2049180,00 zł brutto →


♦ Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI