• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Terenowe biuro w Moszczenicy będzie udzielać mieszkańcom informacji dotyczących budowy kanalizacji. Dyżury dwa razy w tygodniu.

 • Gmina dofinansuje 50% kosztów demontażu kotła, zakupu i montażu nowego kotła, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do końca listopada tego roku.

 • Pannonica Festival jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Sądecczyźnie i w Małopolsce jest jednym w z inicjatorów i sygnatariuszy inicjatywy "Odpowiedzialne Festiwale".

 • Artyści Sądecczyzny, również związani ze Starym Sączem po raz pierwszy pokazali swoje obrazy na warszawskim Ursynowie. W Domu Kultury Stokłosy trwa wystawa „Z góry widać więcej - artyści Sądecczyzny na Ursynowie”.

 • Poniedziałek, 10 lutego 2020

  Magia teatru w obiektywie mistrzów

  Starosądecka biblioteka filia w Gołkowicach Górnych oraz Andrzej Rams i Jerzy Cebula serdecznie zapraszają na finisaż wystawy fotografii teatralnej pt. "Autografy".

 • Piątek, 07 lutego 2020

  Komunikat

  Urząd Miejski w Starym Sączu informuje że, obecnie nie jest możliwe uzyskanie połączenia telefonicznego pod numerem 18 446-02-70, ze względu na awarię linii telefonicznej

 • Wtorek, 04 lutego 2020

  Wiktor z Podmajerza

  Powstała monografia Wiktora Bazielicha, historyka Starego Sącza. Publikacja jest nominowana do Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora.

 • Poniedziałek, 03 lutego 2020

  XIX Sesja Rady Miejskiej

  O prowadzonych i planowanych inwestycjach, złożonych wnioskach o dofinansowanie i o tym , co powoduje taki wzrost cen za odpady komunalne.

 • Piątek, 31 stycznia 2020

  Duże pieniądze na duże przetwórstwo

  Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.


 


Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Informacja dotycząca wprowadzenia II stopnia alarmowego (stopnia Bravo) oraz I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA -CRP).


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 9.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach 27.01.2020 r. - 21.02.2020 r.) 3 projektów zmian Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP "Moszczenica Wyżna, 2. MPZP "Miasto Stary Sącz Plan Nr 3" i 3. MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2020 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 grudnia 2019 r. pt. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”
Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XVIII Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


Obwieszczenie Burmiatrza Starego Sącza z 4 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia "uchwały krajobrazowej"

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”oraz zaprasza do składania ofert


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI