• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


 


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 25 marca 2019 r.


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 22 marca 2019 r.


♦Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na V sesji Rady w dniu 26 lutego 2019 roku.


♦Uwaga organizacje pozarządowe! Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.


♦Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →


 ZAWIADOMIENIE z dnia 18 lutego 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu w km 11+004,10 do km 11+057,20 drogi krajowej nr 87 w ramach inwestycji pn.: "Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 87 (Nowy Sącz - granica państwa) w km 11+037,5 strona prawa, przepustu rurowego Ø60 cm ze studnią rewizyjną Ø100 cm, wraz z przebudową odcinka rowu drogowego".


Informacja o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.


♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3" →
♦ Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na IV Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2018 roku →

♦ Wykaz dróg w Gminie Stary Sącz przewidzianych do utrzymania w sezonie zimowym 2018/2019 →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI